Farmasia

Farmasian pääsykoe

Kysymys:

Hei!

Opiskelen tällä hetkellä lääkealaa ammattiperustutkinto. Haluan kovasti hakea seuraavaksi farmaseunti yliopistoon, mutta en tiedä mitä minun pitää opiskella tai miten. Minulla on vähän vaikeuksia opiskelussa ja pelkään jos en päärjää päässykokeessa.

Opintoneuvoja vastaa:

Hei!

Koska et ole käynyt lukiota, sinun tulee osallistua farmasian pääsykokeeseen. Koe on aikaisemmin ollut kaksiosainen (aineistokoe sekä kemian osa). Kokeen tehtävät ovat monivalintakysymyksiä tai väittämiä ja kemian osuudessa painotetaan laskuja ja matemaattisia tehtäviä.

Valintakokeessa lukion kemiasta piti viime keväänä osata: ainemäärä, reaktioyhtälöt ja stökiömetria, kemiallinen tasapaino sovellutuksineen, kemialliset sidokset, funktionaaliset (toiminnalliset) ryhmät ja niiden reaktiot, orgaanisen kemian perusteet, happo-emäskäsite ja pH sekä liukoisuus ja liuosten valmistus. Aineistokokeen kysymykset perustuivat kokeessa jaettavaan terveystieteisiin perustuvaan materiaaliin. Aineisto-osuutta varten voi harjoitella esimerkiksi lukemalla alan lehtiä ja tieteellisiä artikkeleita.

Farmasia on todella suosittu ala, joten suosittelen aloittamaan kokeeseen lukemisen mahdollisimman pian. Lukion kemian lisäksi kannattaa tutustua valmennuskursseihin: https://www.valmennuskeskus.fi/valmennuskurssit-yliopisto/farmasia

Terveisin,

Katja, opintoneuvoja