todistusvalinnat

Pitkä vai lyhyt matematiikka?

Lukioissa ja korkeakouluissa matematiikan painoarvo kasvaa ja kasvaa. Kannattaako lukea pitkää vai lyhyttä matikkaa? Entä jos se ei suju?

Useissa medioissa on viime aikoina keskusteltu matematiikan opiskelusta lukiossa. Pitkä matematiikka on lukion työläimpiä aineita ja siksi se antaa suhteellisen suuren määrän pisteitä ensi kevään todistusvalinnoissa. Ensi vuodesta alkaen noin puolet hakijoista valitaan korkeakouluun todistuksen perusteella ja etenkin yliopistoissa ylioppilastodistuksen merkitys ja siten myös pitkän matematiikan painoarvo on suuri. Pitkän matematiikan tärkeyttä jatko-opintojen kannalta on perusteltu laajan oppimäärän lisäksi mm. matematiikan yhteydellä kehittyneempiin ajattelutaitoihin ja suomalaisten yritysten tarpeilla saada lisää matemaattisia osaajia.

BanneriYoutube_pieni.jpg

Pitkän matematiikan kirjoittajien määrä kasvaa

Pari vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että yhdeksän kymmenestä pitkän matikan kirjoittajista pääsee yliopistoon. Joka kolmas lukiolainen kirjoitti tuolloin pitkän matematiikan, viime vuosien tarkkoja tilastoja ei ole saatavilla.

Joka viides jättää edelleen matikan kirjoittamatta kokonaan, mutta lyhyen matikan kirjoittajat ovat alkaneet siirtyä pitkän matikan puolelle. Tämä näkyy romahduksena tämän kevään lyhyen matikan kirjoitusmäärissä ja hienoisena nousuna pitkän matikan kokelaiden määrässä. On myös mahdollista, että pitkän matikan korottajien määrä on alkanut nousta. Jos syksyllä ei tule ryntäystä lyhyen matikan kokeeseen, voidaan aika varmaksi sanoa, että todistusvalinnat ovat saaneet aikaan jonkinlaisen kirjoitusaallon pitkässä matikassa.

Kirjoittajat lyhyt matikka kevät

 • 2017: 11 898

 • 2018: 11 934

 • 2019: 9 349

Kirjoittajat pitkä matikka kevät

Matematiikan opetuksen taso kärsii

Hesari uutisoi pitkän matematiikan opiskelusta (26.5.) jutussa, jossa opettaja Timo Salminen kritisoi korkeakoulujen todistusvalintojen pisteytystä. Liian moni ottaa hänen mukaansa lukiossa pitkän matikan, vaikka motivaatio ei ole ihan kunnossa. Pitkästä matikasta on tullut osalle lukiolaisista pakkopullaa, joka on pakko valita lyhyen matikan sijaan tulevan koulutuksen takaamiseksi. Matikan opetus kärsii, kun motivoituneet ja lahjakkaat opiskelijat ovat samoissa ryhmissä niiden kanssa, jotka eivät oikeasti haluaisi lukea pitkää matikkaa tai eivät pysy opetuksessa mukana.

Iltalehdessä oli viime viikolla (30.5.) jopa pääkirjoitus matematiikan tärkeydestä, kun korkeakoulujen todistusvalinnat muuttuvat ensi keväänä.

’’-jos oppilas haluaa lukion jälkeen lukemaan englantia tai historiaa, hänen kannattaa kirjoittaa pitkä matematiikka hyvin arvosanoin, jos haluaa olla varma opiskelupaikastaan.’’

Valitettavasti tämä on totta ja lisäksi myös fysiikka nousee pisteissä esille. Tämä on ihan järjetöntä, sillä luulisi, että historian opiskelijan olisi hyvä osata esimerkiksi yhteiskuntaoppia paremmin, kuin fysiikkaa.

Samana päivänä Iltalehden kanssa myös Iltasanomissa oli matematiikasta pääkirjoitus. Sipilän hallitus, Grahn-Laasonen ja elinkeinoelämä mainittu! Kirjoittajan huolena oli, että pitkää matikkaa lukevat sellaiset, joiden intressit ovat jossain ihan muualla, kuin teknologia-alalla. Suomalaisten yleissivistys kärsii, kun kaikki pakotetaan samaan matemaattiseen muottiin.

Kaikkia näitä kannanottoja ajatellen pulassa ovat ne, jotka lukevat nyt pitkää matikkaa ilman motivaatiota, riittävää matemaattista lahjakkuutta tai ilman kunnollista osaamispohjaa peruskoulusta. Useampi turhautuu tunneilla –ne, jotka eivät pysy opetuksessa mukana, ja ne, joille vaatimustaso on liian helppo.

numerot_matematiikka.jpg

Tutustu alaan ja panosta kiinnostaviin aineisiin

Tulevissa todistusvalinnoissa turpiin tulevat ottamaan matematiikassa heikkoja olevien lisäksi ne opiskelijat, jotka painottavat lukiossa matemaattisia aineita ja pääsevät opiskelemaan yo-todistuksella esimerkiksi yhteiskuntatieteellisille tai humanistisille aloille. Ensimmäisen tenttisyksyn jälkeen on varmaankin ihan selvää, että jos ei ole lukenut alaan liittyviä aineita lukiossa, eikä ole joutunut perehtymään pääsykoetta varten alaan liittyvään kirjallisuuteen, tenttiminen tulee olemaan joko a) erittäin vaikeaa tai b) huomio siitä, että ala ei kiinnostakaan. Heihei, ensikertalaiskiintiö.

Tilanne näyttää nyt siltä, että pitkän matikan kirjoittajien osuus tulee kasvamaan lukioissa, korkeakouluihin mennään yhä enemmän yo-todistuksilla sisään ja kaikki tuntuvat unohtaneen, että monen alan pääsykokeissa mitataan matemaattisten taitojen lisäksi yleissivistystä ja aineistonhallintaa, mikä vaatii lisäksi alakohtaista osaamista. Valitse siis lukiossa ne aineet, jotka sua oikeasti kiinnostaa ja joissa voit oikeasti pärjätä riittävän hyvin!

Kauppatieteiden todistusvalinnan tulokset 2019

Tänään aamulla kauppatieteelliseen hakeneet ovat saaneet tietää, pääsivätkö he yo-todistuksen arvosanojen perusteella opiskelemaan. Osa opiskelijoista peruu vielä opiskelupaikkansa tai pääsee pääsykokeella opiskelemaan mieluisampaan vaihtoehtoon, minkä vuoksi pisterajat laskevat vielä kesän aikana!

Tässä tämän ja viimevuoden pisterajat sekä arvio siitä, miltä lopulliset pisterajat voisivat näyttää sen jälkeen, kun kaikki ovat hyväksyneet opiskelupaikkansa.

todistus_kauppis.PNG

Millaisella todistuksella pääsee opiskelemaan?

Todistuvalinnassa katsotaan viisi koetta: äidinkielen, enemmän pisteitä antavan matematiikan ja kielen (pitkä oppimäärä) koe sekä kaksi muuta parhaimmat pisteet antavaa koetta.

kauppis_pisteet_aineet.PNG

Aaltoon tarvittiin minimissään yksi laudatur 29.5. tulleiden tulosten mukaan. Aaltoon vaadittavat pisteet (34) voisivat muodostua seuraavalla tavalla:

 • Äidinkieli E

 • Pitkä matematiikka L

 • Pitkä kieli E

 • Muu aine L

 • Muu aine E

  =35 pistettä

 • Äidinkieli L

 • Lyhyt matematiikka L

 • Pitkä kieli E

 • Muu aine L

 • Muu aine E

  =34 pistettä

28 pistettä sai kasaan esimerkiksi seuraavanlaisilla papereilla:

 • Äidinkieli E

 • Pitkä matematiikka E

 • Pitkä kieli M

 • ·Muu aine E

 • Muu aine M

 • Äidinkieli L

 • Lyhyt matematiikka E

 • Pitkä kieli E

 • Muu aine E

 • Muu aine M

iStock-1124727503.jpg

Kauppiksen todistusvalinnat muuttuvat 2020

Ensi vuonna todistuksen pisteytys muuttuu ja arvioitaviin aineisiin tulee pieniä muutoksia. Jatkossa matematiikka tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta hakija voidaan valita todistuksen perusteella opiskelemaan. Lisäksi arvioitavan kielen vaatimukset muuttuvat, kun myös keskipitkät ja lyhyet kielet otetaan huomioon parhaat pisteet antavan kielen pisteytyksessä.

Eniten pisteitä laudaturista tuottaa pitkä matematiikka (36,1) ja sen jälkeen äidinkieli (33,0). Seuraavaksi eniten pisteitä saa lyhyestä matematiikasta ja pitkistä kielistä (28,3). Fysiikka on tulevalle kauppislaiselle arvokkaampi aine, kuin vaikkapa historia tai yhteiskuntaoppi.