Yliopisto

Millaisella todistuksella pääsi oikikseen 2019?

Oikeustieteen todistusvalinnan tulokset julkaistiin 26.6. Todistusvalinnan raja oli todella tiukka, sillä tarjolla olevista 522:sta opiskelupaikasta vain 110 oli yo-todistuksella jaettavia paikkoja. Vain joka viides sisään päässeistä valittiin todistuksella.

Alla on lista, kuinka monta oikeustieteen opiskelupaikkaa kussakin yliopistossa jaettiin todistuksella kaikista aloituspaikoista:

 • Rovaniemi 30/140

 • Joensuu 10/50

 • Helsinki 35/177

 • Vaasa 5/25

 • Turku 30/130

Todistuksen pisteytys

Pakollisen äidinkielen lisäksi todistusvalinnassa pisteytettiin neljä muuta ainetta, joista kaksi sai olla pitkiä. Loput pitkät aineet pisteytettiin keskipitkän aineen pistemäärän mukaisesti.

Oikis_pisteytys_2019_opintopolku.PNG

 Kuva: opintopolku.fi

Ilman laudaturia päätyi pääsykoekiintiöön

Jotta tuli valituksi yo-todistuksella yliopistoon, tuli todistuksestä löytyä vähintään 1 laudatur. Helsinkiin vaadittiin lähes täydet pisteet, sillä arvosanojen joukossa sai olla vain yksi eximia.

Oikis_pisteytys_2019_rajat.PNG

Onnea uusille opiskelijoille ja muistakaa perehtyä oikiksen peruskirjallisuuteen ennen opintojen alkua, jos ette valmistautuneet pääsykokeeseen!

Lähde: www.oikeustieteet.fi

Mikä muuttuu ensi vuonna?

Vuonna 2020 todistuksen pisteytyksessä kaikki aineet eivät enää ole yhtä arvokkaita. Nyt mistä tahansa reaalista on saanut saman verran pisteitä, kun taas jatkossa esimerkiksi fysiikasta saa 26,5 pistettä ja terveystiedosta 17,3 pistettä. Lisäksi tänä vuonna todistuksella pääsi noin 20% sisään oikikseen, mutta ensi vuonna todistuksella menee sisään jo 40%. Pisteraja tippunee siis hieman ensi vuonna, kun todistuspisteiden ehdot tiukentuvat ja sisään otetaan kaksinkertainen määrä todistuksen perusteella. Suosittelen kuitenkin panostamaan kirjoituksiin ja pääsykokeeseen täysillä, sillä helppoa oikikseen pääsy ei tule olemaan!

Pitkä vai lyhyt matematiikka?

Lukioissa ja korkeakouluissa matematiikan painoarvo kasvaa ja kasvaa. Kannattaako lukea pitkää vai lyhyttä matikkaa? Entä jos se ei suju?

Useissa medioissa on viime aikoina keskusteltu matematiikan opiskelusta lukiossa. Pitkä matematiikka on lukion työläimpiä aineita ja siksi se antaa suhteellisen suuren määrän pisteitä ensi kevään todistusvalinnoissa. Ensi vuodesta alkaen noin puolet hakijoista valitaan korkeakouluun todistuksen perusteella ja etenkin yliopistoissa ylioppilastodistuksen merkitys ja siten myös pitkän matematiikan painoarvo on suuri. Pitkän matematiikan tärkeyttä jatko-opintojen kannalta on perusteltu laajan oppimäärän lisäksi mm. matematiikan yhteydellä kehittyneempiin ajattelutaitoihin ja suomalaisten yritysten tarpeilla saada lisää matemaattisia osaajia.

BanneriYoutube_pieni.jpg

Pitkän matematiikan kirjoittajien määrä kasvaa

Pari vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että yhdeksän kymmenestä pitkän matikan kirjoittajista pääsee yliopistoon. Joka kolmas lukiolainen kirjoitti tuolloin pitkän matematiikan, viime vuosien tarkkoja tilastoja ei ole saatavilla.

Joka viides jättää edelleen matikan kirjoittamatta kokonaan, mutta lyhyen matikan kirjoittajat ovat alkaneet siirtyä pitkän matikan puolelle. Tämä näkyy romahduksena tämän kevään lyhyen matikan kirjoitusmäärissä ja hienoisena nousuna pitkän matikan kokelaiden määrässä. On myös mahdollista, että pitkän matikan korottajien määrä on alkanut nousta. Jos syksyllä ei tule ryntäystä lyhyen matikan kokeeseen, voidaan aika varmaksi sanoa, että todistusvalinnat ovat saaneet aikaan jonkinlaisen kirjoitusaallon pitkässä matikassa.

Kirjoittajat lyhyt matikka kevät

 • 2017: 11 898

 • 2018: 11 934

 • 2019: 9 349

Kirjoittajat pitkä matikka kevät

Matematiikan opetuksen taso kärsii

Hesari uutisoi pitkän matematiikan opiskelusta (26.5.) jutussa, jossa opettaja Timo Salminen kritisoi korkeakoulujen todistusvalintojen pisteytystä. Liian moni ottaa hänen mukaansa lukiossa pitkän matikan, vaikka motivaatio ei ole ihan kunnossa. Pitkästä matikasta on tullut osalle lukiolaisista pakkopullaa, joka on pakko valita lyhyen matikan sijaan tulevan koulutuksen takaamiseksi. Matikan opetus kärsii, kun motivoituneet ja lahjakkaat opiskelijat ovat samoissa ryhmissä niiden kanssa, jotka eivät oikeasti haluaisi lukea pitkää matikkaa tai eivät pysy opetuksessa mukana.

Iltalehdessä oli viime viikolla (30.5.) jopa pääkirjoitus matematiikan tärkeydestä, kun korkeakoulujen todistusvalinnat muuttuvat ensi keväänä.

’’-jos oppilas haluaa lukion jälkeen lukemaan englantia tai historiaa, hänen kannattaa kirjoittaa pitkä matematiikka hyvin arvosanoin, jos haluaa olla varma opiskelupaikastaan.’’

Valitettavasti tämä on totta ja lisäksi myös fysiikka nousee pisteissä esille. Tämä on ihan järjetöntä, sillä luulisi, että historian opiskelijan olisi hyvä osata esimerkiksi yhteiskuntaoppia paremmin, kuin fysiikkaa.

Samana päivänä Iltalehden kanssa myös Iltasanomissa oli matematiikasta pääkirjoitus. Sipilän hallitus, Grahn-Laasonen ja elinkeinoelämä mainittu! Kirjoittajan huolena oli, että pitkää matikkaa lukevat sellaiset, joiden intressit ovat jossain ihan muualla, kuin teknologia-alalla. Suomalaisten yleissivistys kärsii, kun kaikki pakotetaan samaan matemaattiseen muottiin.

Kaikkia näitä kannanottoja ajatellen pulassa ovat ne, jotka lukevat nyt pitkää matikkaa ilman motivaatiota, riittävää matemaattista lahjakkuutta tai ilman kunnollista osaamispohjaa peruskoulusta. Useampi turhautuu tunneilla –ne, jotka eivät pysy opetuksessa mukana, ja ne, joille vaatimustaso on liian helppo.

numerot_matematiikka.jpg

Tutustu alaan ja panosta kiinnostaviin aineisiin

Tulevissa todistusvalinnoissa turpiin tulevat ottamaan matematiikassa heikkoja olevien lisäksi ne opiskelijat, jotka painottavat lukiossa matemaattisia aineita ja pääsevät opiskelemaan yo-todistuksella esimerkiksi yhteiskuntatieteellisille tai humanistisille aloille. Ensimmäisen tenttisyksyn jälkeen on varmaankin ihan selvää, että jos ei ole lukenut alaan liittyviä aineita lukiossa, eikä ole joutunut perehtymään pääsykoetta varten alaan liittyvään kirjallisuuteen, tenttiminen tulee olemaan joko a) erittäin vaikeaa tai b) huomio siitä, että ala ei kiinnostakaan. Heihei, ensikertalaiskiintiö.

Tilanne näyttää nyt siltä, että pitkän matikan kirjoittajien osuus tulee kasvamaan lukioissa, korkeakouluihin mennään yhä enemmän yo-todistuksilla sisään ja kaikki tuntuvat unohtaneen, että monen alan pääsykokeissa mitataan matemaattisten taitojen lisäksi yleissivistystä ja aineistonhallintaa, mikä vaatii lisäksi alakohtaista osaamista. Valitse siis lukiossa ne aineet, jotka sua oikeasti kiinnostaa ja joissa voit oikeasti pärjätä riittävän hyvin!

Kauppatieteiden todistusvalinnan tulokset 2019

Tänään aamulla kauppatieteelliseen hakeneet ovat saaneet tietää, pääsivätkö he yo-todistuksen arvosanojen perusteella opiskelemaan. Osa opiskelijoista peruu vielä opiskelupaikkansa tai pääsee pääsykokeella opiskelemaan mieluisampaan vaihtoehtoon, minkä vuoksi pisterajat laskevat vielä kesän aikana!

Tässä tämän ja viimevuoden pisterajat sekä arvio siitä, miltä lopulliset pisterajat voisivat näyttää sen jälkeen, kun kaikki ovat hyväksyneet opiskelupaikkansa.

todistus_kauppis.PNG

Millaisella todistuksella pääsee opiskelemaan?

Todistuvalinnassa katsotaan viisi koetta: äidinkielen, enemmän pisteitä antavan matematiikan ja kielen (pitkä oppimäärä) koe sekä kaksi muuta parhaimmat pisteet antavaa koetta.

kauppis_pisteet_aineet.PNG

Aaltoon tarvittiin minimissään yksi laudatur 29.5. tulleiden tulosten mukaan. Aaltoon vaadittavat pisteet (34) voisivat muodostua seuraavalla tavalla:

 • Äidinkieli E

 • Pitkä matematiikka L

 • Pitkä kieli E

 • Muu aine L

 • Muu aine E

  =35 pistettä

 • Äidinkieli L

 • Lyhyt matematiikka L

 • Pitkä kieli E

 • Muu aine L

 • Muu aine E

  =34 pistettä

28 pistettä sai kasaan esimerkiksi seuraavanlaisilla papereilla:

 • Äidinkieli E

 • Pitkä matematiikka E

 • Pitkä kieli M

 • ·Muu aine E

 • Muu aine M

 • Äidinkieli L

 • Lyhyt matematiikka E

 • Pitkä kieli E

 • Muu aine E

 • Muu aine M

iStock-1124727503.jpg

Kauppiksen todistusvalinnat muuttuvat 2020

Ensi vuonna todistuksen pisteytys muuttuu ja arvioitaviin aineisiin tulee pieniä muutoksia. Jatkossa matematiikka tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta hakija voidaan valita todistuksen perusteella opiskelemaan. Lisäksi arvioitavan kielen vaatimukset muuttuvat, kun myös keskipitkät ja lyhyet kielet otetaan huomioon parhaat pisteet antavan kielen pisteytyksessä.

Eniten pisteitä laudaturista tuottaa pitkä matematiikka (36,1) ja sen jälkeen äidinkieli (33,0). Seuraavaksi eniten pisteitä saa lyhyestä matematiikasta ja pitkistä kielistä (28,3). Fysiikka on tulevalle kauppislaiselle arvokkaampi aine, kuin vaikkapa historia tai yhteiskuntaoppi.

Todistusvalinta ja pääsykoe

Kun ammattikoulun tai lukion käynyt päättää hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon, hänet valitaan oppilaitokseen joko todistuksen tai pääsykokeen perusteella. Täältä löydät infon pähkinänkuoressa!

Todistusvalinta

Todistusvalinnassa katsotaan joko ammattikoulun tai ylioppilastodistuksen arvosanoja. Jos pisteitä tulee todistuksesta riittävästi, opiskelijan ei tarvitse mennä pääsykokeeseen. Hän saa joko suoraan opiskelupaikan tai pääsee osallistumaan soveltuvuuskokeeseen. Jos pisteet eivät riitä, opiskelija voi mennä pääsykokeeseen.

Ammattikoulun todistuksella voi hakea vain ammattikorkeakouluun, eli yliopistoon pyrkiessä amiksen käyneen hakijan on mentävä pääsykokeeseen. Ammattikorkeakouluun hakiessa melkein kaikille aloille tärkeimpiä ovat samat arvosanat huolimatta siitä, mihin haet. Esimerkiksi lukion äikästä, pitkästä matikasta ja pitkästä kielestä saa aina eniten pisteitä. Ammattikoulun ja ylioppilastodistuksen pisteiden laskutavasta ammattikorkeakouluissa lisää täällä.

Lukion papereilla voi hakea sekä ammattikorkeakouluun, että yliopistoon. Yliopistossa pisteytys muuttuu jonkin verran sen mukaan, mille alalle hakee. Lue täältä lisää siitä, mitä juuri sinun kannattaa lukiossa kirjoittaa.

 

Pääsykoe

Pääsykokeella eli valintakokeella voi päästä sisään ammattikorkeakouluun tai yliopistoon huolimatta siitä, mitä amiksen tai lukion todistus näyttää. Aloista riippuen kokeessa voidaan testata esimerkiksi lukion oppimäärän osaamista jossakin aineessa tai jonkin tietyn kirjan osaamista. Kannattaa tarkistaa esimerkiksi Opintopolusta, mitä oman alan pääsykokeesta kerrotaan.

Pääsykokeen jälkeen voi olla vielä erillinen soveltuvuuskoe. Esimerkiksi opettajilta halutaan testata haastattelemalla heidän kykyään toimia erilaisissa tilanteissa. Lisäksi soveltuvuuskokeessa voidaan testata vaikkapa loogisen päättelyn taitoja tai opiskelijan motivaatiota alalle.

Ps. Lue myös, miten yliopistoon pääsee.

BanneriYoutube.jpg

Miten pääsen yliopistoon?

Keväisin vain joka neljäs yliopistoon hakevista saa opiskelupaikan. Opiskelupaikan voi jatkossa saada joko ylioppilastodistuksella tai valintakokeella. Tästä tekstistä löydät parhaat vinkit siihen, miten voit kuulua siihen onnelliseen neljännekseen, joka pääsee aloittamaan opintonsa syksyllä!

1.       Pohjakoulutus kuntoon

Ennen yliopistoon hakemista pitää olla valmiina joko ammatti- tai ylioppilastutkinto. Yleensä tutkinnon pitää valmistua viimeistään kesäkuun ensimmäisinä päivinä, eli viimeisiä kursseja ei kannata jättää toukokuun loppuun.

 

Ammattikoulussa opiskelevien kannattaa aloittaa toivealasta riippuen teorian lukeminen heti! Jos aikoo pyrkiä lukemaan esimerkiksi lääketiedettä tai insinööritieteitä, lukion matematiikan, fysiikan ja kemian osaaminen on tärkeää. Koska amis ei voi hakea todistuksella yliopistoon, pääsykokeeseen pitää valmistautua tosissaan. Yksi vaihtoehto on myös ammattilukio, jossa voi opiskella esimerkiksi viisi kirjoitettavaa ainetta ja siten saada sekä ylioppilastodistuksen, että ammatin.

 

Lukiossa toimii motto: mitä aiemmin – sitä paremmin. Jos osaa jo ensimmäisenä vuonna nimetä haaveammattinsa, on helppo suunnitella kirjoitettavat aineet sen mukaan, minkä aineiden arvosanoilla tai osaamisella pääsee yliopistoon. Video: Millä arvosanoilla pääsee yliopistoon?

 

Jos olet jo kirjoitusten loppusuoralla ja päätätkin hakea sellaiselle alalle, jonka aineita et ole kirjoittanut tai jonka kirjoitukset menivät huonosti, valmistaudu pääsykokeeseen erityisen huolellisesti. Lue lisää siitä, mitä lukiossa kannattaa kirjoittaa: xxx

HAKU_kuvitus057sp.jpg

 

2.       Yhteishaku

Yliopistoihin haetaan keväällä yhteishaussa. Jos haet yliopistoon todistuksella, joudut yleensä silti varautumaan valintakokeeseen, sillä todistusvalinnan tulokset saattavat tulla vasta valintakokeen jälkeen.

 

Taktikointi hakuvaiheessa parantaa mahdollisuuksiasi. Jos opiskelupaikkakunnalla ei ole niin suurta merkitystä, hakukohteiden järjestyksellä on helppo kikkailla. Useilla aloilla, kuten oikeustieteessä ja lääketieteessä, voit hakea samalla kokeella moneen yliopistoon. Yleensä Helsinkiin, Tampereelle ja Turkuun on vaikeampi päästä opiskelemaan, kuin muihin Suomen yliopistoihin. Laittamalla vähiten suositun yliopiston ensimmäiseksi hakutoiveeksi pääset todennäköisemmin sisään.

 

Joillekin aloille voi hakea vain yhteen yliopistoon kerrallaan. Lisäksi on vielä aloja, joissa joutuu tekemään erilaisen kokeen, jos hakee eri yliopistoihin. Jos haet vaikkapa opiskelemaan historiaa, Helsingissä sinun tulee itsenäisesti ottaa haltuun jokin historiallinen ajanjakso, kun taas Turussa ja Oulussa testataan lukion historian oppimäärän sekä kokeessa jaettavan aineiston osaamista. Turkuun ja Ouluun voi siis valmistautua yhtä aikaa, kun taas Helsingin kokeeseen pitää valmistautua erikseen.

 

3.       Valintakoe

Muutama tunti elämästäsi ratkaisee tulevaisuutesi moneksi vuodeksi eteenpäin. Valmistaudu kokeeseen siis huolella. Tutustu valintakokeen tietoihin hyvin, jotta tiedät, mitä sinun pitää opiskella. Lukion oppimäärän lisäksi joillakin aloilla pitää osata esimerkiksi jokin tietty kirja tai aihealue ulkoa. Opiskelun tueksi kannattaa tehdä hyvä lukusuunnitelma sekä varata vaikkapa valmennuskurssi.

amfiteatteri, uni.jpg

 

4.       Jos meni pipariksi…

Hakukerroille ei ole ylärajaa eli voit hakea kiinnostavalle alalle vaikka kymmeniä kertoja. Useimmat hakevat esimerkiksi lääkikseen 2-3 kertaa, ennen kuin opiskelupaikan ovet aukeavat. Jos jäit ilman mieluista opiskelupaikkaa, tässä vinkit:

 • Älä ota sellaista opiskelupaikkaa, mitä et halua! Menetät muuten ensikertalaispaikkasi.

 • Selvitä valintakokeen oikeat vastaukset.

 • Korota lukion arvosanoja.

 • Kokeile uusia tapoja opiskella kokeessa vaadittavia tietoja ja taitoja.

 • Yritä uudestaan!